Firma Budowlano-Instalacyjna
„MAT-MAD” Sp. Jawna


Powstała z połączenia dwóch Firm Budowlanych, które rozpoczęły swą działalność w 1982 roku. Rejestracja Firmy „MAT-MAD” nastąpiła w roku 1992,od tego czasu Firma nieprzerwalnie oferuje swoją działalność, początkowo budowlaną, aktualnie hotelową, prowadząc wybudowane przez siebie ośrodki Sanatoryjno-Wypoczynkowe: